Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: JUDr. Katarína Krasová, LL.M. 

Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Katarína Krasová, LL.M.
Lektorovanie podujatí: 24. 04. 2023 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
24. 04. 2023 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
04. 04. 2022 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
04. 04. 2022 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
23. 03. 2021 - Postup stavebného úradu počas COVID-19 - povinnosti, lehoty, praktické odporúčania
15. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
14. 11. 2018 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
21. 05. 2018 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
21. 05. 2018 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni