Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: Ing. Dr. Nora Lauková 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Dr. Nora Lauková
Lektorovanie podujatí: 15. 05. 2019 - Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v samospráve
03. 12. 2018 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
11. 04. 2018 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
Autorstvo publikácií: