Prvé praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí Nové podujatie

Termín

4. jún 2024, Začiatok: 09:00 prezenčné podujatie

Miesto konania:

Michalovce, MsKS, zasadačka 1.p.

Kategória:

prezenčný legislatívny seminár

Cieľová skupina:

starostovia obcí, primátori miest, odborní zamestnanci miest a obcí, hlavní kontrolóri, poslanci ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

100

Uzávierka:

30.05.2024

Variabilný symbol:

040624

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

Prvého novembra 2023 nadobudla účinnosť veľká novela zákona o majetku obcí. Nové sú pravidlá obchodnej verejnej súťaže, priameho predaja a dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nanovo sú upravené výnimky z nájmov obecného majetku. Na jeseň 2023 sme absolvovali sériu podujatí, ktorých účelom bolo porovnávať zmeny pôvodnej právnej úpravy a novelizovanej právnej úpravy.
Cieľom vzdelávania po niekoľkých mesiacoch účinnosti je vysvetliť krok za krokom ako majú podľa novej právnej úpravy postupovať obce pri obchodnej verejnej súťaži, priamom predaji a dôvode hodnom osobitného zreteľa.
Cieľom je rovnako vzájomná výmena praktických skúseností medzi lektorom a účastníkmi o technických problémoch, prístupe katastrov, prípade už i prokuratúry k postupom obcí podľa novej úpravy.

Obsah seminára:

1.         Obchodná verejná súťaž – krok za krokom

2.         Priamy predaj – krok za krokom

3.         Dôvod hodný osobitného zreteľa – krok za krokom

4.         Prax s výnimkou z nájmov do 20.000,- eur

5.         S akými problémami sme sa stretli za prvé mesiace od účinnosti veľkej novely

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.