Veľká novela zákona o majetku obcí od 1. 11. 2023

Termín

29. september 2023, Začiatok: 09:00 prezenčné podujatie (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Kategória:

prezenčný legislatívny seminár

Cieľová skupina:

správcovia majetku miest a obcí, správcovia bytov, starostovia, poslanci, kontrolóri

Kapacita:

100

Uzávierka:

29.09.2023

Variabilný symbol:

290923

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

S účinnosťou od 1. 11. 2023 vstúpi do platnosti veľká novela zákona o majetku obcí. Nové sú pravidlá priameho predaja, dôvodu hodného osobitného zreteľa a obchodnej verejnej súťaže. Nanovo sú upravené aj nájmy obecného majetku a mnoho ďalšieho. Cieľom seminára je vysvetliť vám, ako postupovať pri predajoch, zámenách a nájmoch ešte do konca októbra 2023. Pred novembrom 2023 navyše potrebujete upraviť hospodárenie a nakladanie s majetkom obce. Všetko, čo ste povinní vykonať ešte predtým, ako vstúpi novela do platnosti, a naopak, čo vás v praxi čaká od novembra tohto roku, vám lektor zhrnie na našom podujatí

 

PROGRAM:

1. Nové pravidlá nakladania s cennými papiermi obce

2. Zlepšenie finančnej kondície komunálnych obchodných spoločností – vklady do kapitálového fondu komunálnej s.r.o. alebo a.s.

3. Nový povinný obsah zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce

4. Nové pravidlá obchodných verejných sťaží

5. Nové pravidlá predaja a prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.