Online konzultácie s  Ing. Pavlom Kukučkom   * Mzdové účtovníctvo - vybrané témy aktuálne vo IV. Q. 2021 * ONLINE kozultácie s...

Termín

3. november 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
4.-10. november 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

online konzultácie

Cieľová skupina:

mzdoví účtovníci obcí, miest, škôl, soc. zariadení, starostovia, hlavní kontrolóri

Kapacita:

100

Uzávierka:

03.11.2021

Variabilný symbol:

03112021

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

30 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky

 • novela nariadenia č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
 • zmena nepostihnuteľných súm pri výpočte výšky neprednostných zrážok

Daňový bonus

 • od 1.7.2021, od 1.8.2021 a od 1.1.2022
 • dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2021

 • odmena  100 eur za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov
  • špecifické podmienky
  • zásluhovosť, alikvotizácia, kumulácia

Stravovanie zamestnancov

 • gastrolístky a nezdanený finančný príspevok
  • od 1.3.2021
  • od 1.1.2022

Dovolenka po skončení hlavného dovolenkového obdobia

 • stále pretrváva mimoriadna situácia, je aktuálny §250b ods.4

Pravidlá pre podujatia ONLINE KONZULTÁCIE S...

Tento druh podujatia reaguje na vaše otázky, ktoré zasielate a my sa snažíme pre vás vybudovať pravidelnú platformu na ich riešenie. Online priestor nám umožnil spájať sa cez celé Slovensko. Spoločným menovateľom bude vždy záujem o danú tému a váš praktický problém, alebo námet. Našou úlohou je dohodnúť termín a zameranie konzultácií. Zozbierať otázky, spolu s lektorkou ich logicky usporiadať a následne záujemcom zaslať link na podujatie, prehľad otázok (anonymizované) a počas podujatia pomáhať s ich prípadným dopĺňaním a podporovať živú diskusiu. Po podujatí spracujeme záznam a doplnený zoznam otázok. Všetko dáme k dispozícii účastníkom od nasledujúceho dňa. Úlohou lektora je preštudovať doručené otázky, logicky ich usporiadať a v prípade potreby pripraviť podklady, pracovné pomôcky, alebo vzory, ktoré prispejú k detailnému rozboru problému a nájdeniu riešenia; potom samozrejme odborne viesť webinár.

Čo je úlohou účastníka?

Vašou úlohou je zaslať otázku, alebo námet. Nie je to však povinné, môžete sa konzultácií zúčastniť aj ako poslucháč a učiť sa na praktických námetoch od vašich kolegov. Prax je tvorcom situácií, na ktoré často nie je ľahké nájsť riešenie. Vzájomná výmena skúseností však dokáže skutočne pomáhať. Pozývame vás preto sa pýtať, ale aj podeliť sa so svojimi skúsenosťami.

Samozrejme, ako to pri našich podujataich býva zvykom, je potrebné sa prihlásiť vopred elektronicky, uhradiť vložné a po podujatí vyplniť hodnotenie. To nám pomáha pripravovať poduajtie, ktoré skutočne potrebujete a ktoré vám pomáhajú v práci.


Pracovný materiál:

K podujatiu nie je vopred pripravený pracovný materiál, pretože je založené na rozbore vami zaslaných otázok, podnetov a skúseností z praxe. Účastníci dostanú vopred zaslané otázky, po podujatí aj doplnené, odpovede nájdete vo videu.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Nika

15.10.2021 o 07:38

Reagovať

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o informácie ohľadom dovolenky - ako sa počíta u nastupujúceho zamestnanca v priebehu mesiaca, ako sa kráti pri PN alebo rodičovskej dovolenke (kalendárne alebo pracovné dni), vysvetlenie nároku na dovolenku za kalendárny rok/odpracované dni .0

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.