Špecifiká zaraďovania a odmeňovania (nie len) pedagogických a odborných zamestnancov *Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch * Seminár je zrušený, tému pripravujeme vo forme webinára

Termín

28. apríl 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Mgr. Katarína Tamašová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

mzdári škôl, prípadne obcí, ktoré spracovávajú mzdy pre školy bez právnej subjektivity

Kapacita:

65

Uzávierka:

24.04.2020

Variabilný symbol:

1203

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

35 €

Cena pre nečlenov:

50 €

Program:

Program je zameraný na odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov školstva. Pre obce je účasť vhodná len v prípade, ak majú školy bez právnej subjektivity a majú záujem o problematiku školstva. Keďže posledná vyhláška ministerstva školstva, ktorá platí od 15.januára 2020 je veľmi  ťažká na prácu, tento pracovný seminár je vhodný a zameraný na prácu v menších skupináchmax. 50 účastníkov.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.