Novela Zákona o sociálnych službách schválená v parlamente v  septembri 2019

Termín

20. november 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing. Mária Filipová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

Obce a mestá, štatutári a zamestnanci poskytovateľov sociálnych služieb, zriaďovateľov domov sociálnych služi

Kapacita:

120

Uzávierka:

19.11.2019

Variabilný symbol:

2011

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. 1. Vytvorenie právnych podmienok na zavedenie informačného systému sociálnych služieb.
  2. 2. Úprava finančnej podpory neverejných poskytovateľov SS z rozpočtov obcí a VÚC pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku.
  3. 3. Ďalšie zmeny a úpravy niektorých ustanovení zákona o SS vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.
  4. 4. Účinnosti navrhovaných opatrení.

Aktuálne informácie týkajúce sa hodnotenia kvality sociálnych služieb a deinštitucionalizácie ZSS.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.