Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Ingrid Ney, PhD.
Lektorovanie podujatí: 19. 02. 2024 - Pracovné stretnutie pre správcov miestnych daní a poplatkov
07. 12. 2023 - Daňové exekúcie *najčastejšie dotazy správcov daní*
07. 12. 2023 - Daňové exekúce *najčastejšie dotazy správcov daní*
07. 12. 2023 - Daňové exekúcie *najčastejšie dotazy správcov daní*
29. 03. 2023 - Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
08. 12. 2022 - Aplikačná prax pri daňových exekúciách
08. 12. 2022 - Aplikačná prax pri daňových exekúciách
08. 12. 2022 - Aplikačná prax pri daňových exekúciách
12. 09. 2022 - Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
23. 09. 2021 - Daňové nedoplatky * zabezpečenie, vymáhanie, exekúcie *
23. 09. 2021 - Daňové nedoplatky * zabezpečenie, vymáhanie, exekúcie *
23. 09. 2021 - Daňové nedoplatky *zabezpečenie, vymáhanie, exekúcie*
20. 11. 2020 - Daňové nedoplatky, exekúcie a ich vymáhanie *videoseminár*
19. 11. 2020 - Daňové nedoplatky, exekúcie a ich vymáhanie *webinár*
19. 11. 2020 - Daňové nedoplatky, exekúcie a ich vymáhanie *online webinár*
19. 11. 2020 - Daňové nedoplatky, exekúcie a ich vymáhanie online webinár
11. 05. 2018 - Zabezpečenie a vymáhanie daňových nedoplatkov, novely súvisiacich zákonov.
19. 09. 2017 - Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov - 2 dni
19. 09. 2016 - Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov - 3 dni