Meno, priezvisko, tituly:Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.
Lektorovanie podujatí: 27. 06. 2023 - Finančný príspevok na prevádzku (FPP) v zariadeniach sociálnych služieb a problémy v praxi
27. 06. 2023 - Finančný príspevok na prevádzku (FPP) v zariadeniach sociálnych služieb a problémy v praxi
27. 06. 2023 - Finančný príspevok na prevádzku (FPP) v zariadeniach sociálnych služieb a problémy v praxi
04. 04. 2023 - Nové štandardy kvality pre vybrané druhy SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
04. 04. 2023 - Nové štandardy kvality pre vybrané druhy SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
04. 04. 2023 - Nové štandardy kvality pre vybrané druhy SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
10. 06. 2022 - Ako určí obec finančný príspevok na prevádzku (FPP) a vybrané zmeny v zákone č. 448/2008 Z.z.
10. 06. 2022 - Ako určí obec finančný príspevok na prevádzku (FPP) a vybrané zmeny v zákone č.448/2008 Z.z
10. 06. 2022 - Ako určí obec finančný príspevok na prevádzku (FPP) a vybrané zmeny v zákone č. 448/2008 Z.z.
06. 12. 2017 - Ostatná novela zákona o sociálnych službách
05. 12. 2017 - Ostatná novela zákona o sociálnych službách
11. 05. 2016 - Sociálne služby - praktická aplikácia zákona, kvalita služieb, implementačné problémy