Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Iveta Kohanová
Lektorovanie podujatí: 18. 11. 2019 - Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
21. 10. 2015 - Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov