Meno, priezvisko, tituly:Mgr. Oliver Kovács
Lektorovanie podujatí: 08. 10. 2020 - Praktické postupy pri správe detských ihrísk * povinnosti vlastníkov od 01.01.2020, podľa zákona NR SR č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska *