Meno, priezvisko, tituly:PaedDr. Alica Fecková
Lektorovanie podujatí: 13. 09. 2021 - Pracovné stretnutie hlavných kontrolórov územnej samosprávy
06. 07. 2021 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
12. 05. 2021 - Financovanie originálnych školských kompetencií v obciach a mestách v roku 2021
12. 05. 2021 - Financovanie originálnych školských kompetencií obcí a miest v roku 2021
02. 12. 2019 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl