Meno, priezvisko, tituly:PaedDr. Alica Fecková
Lektorovanie podujatí: 02. 12. 2019 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl