Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Bohuslav Harviľák
Lektorovanie podujatí: 14. 03. 2023 - Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na TRHOVÝCH MIESTACH – Zákon č. 178/1998 Z.Z.
14. 03. 2023 - PODMIENKY PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB na TRHOVÝCH MIESTACH - ZÁKON Č. 178/1998 Z.Z.
11. 03. 2023 - PODMIENKY PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB na TRHOVÝCH MIESTACH - ZÁKON Č. 178/1998 Z.Z.
13. 04. 2021 - Trhové miesta - *podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb - zákon č. 178/1998 Z.z.*
13. 04. 2021 - TRHOVÉ MIESTA - podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb  - Zákon č. 178/1998 Z.Z.
13. 04. 2021 - TRHOVÉ MIESTApodmienky predaja a poskytovania služieb - Zákon č. 178/1998 Z.Z.
10. 10. 2019 - Povinnosti obcí pri úprave chovu hospodárskych zvierat *zákon č. 184/2018 Z.z. o veterinárnej starostlivosti *
09. 10. 2019 - Povinnosti obcí pri úprave chovu hospodárskych zvierat *zákon č. 184/2018 Z.z. o veterinárnej starostlivosti *