Meno, priezvisko, tituly:doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
Lektorovanie podujatí: 04. 12. 2023 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
18. 09. 2023 - Pracovné stretnutie pre mzdových /-é účtovníkov/-čky a personalistov /-ky obcí, miest a nimi zriadených RO a PO
03. 04. 2023 - Pracovnoprávne minimum novozvolených starostov obcí
09. 03. 2023 - Pracovnoprávne minimum novozvolených starostov obcí
01. 11. 2022 - Pracovnoprávne minimum volených funkcionárov obce a právomoci starostu ako štatutárneho orgánu obce
22. 09. 2022 - Základné princípy fungovania obcí a miest - vzdelávací cyklus - 6 videí
22. 09. 2022 - Základné princípy fungovania obcí a miest - vzdelávací cyklus - 6 videí
22. 09. 2022 - Základné princípy fungovania obcí a miest - vzdelávací cyklus - 6 videí
20. 09. 2022 - TEST - Vzdelávací cyklus - Základné princípy fungovania obcí a miest vo vybraných kompetenciách
08. 09. 2022 - Základné princípy fungovania obcí a miest - vzdelávací cyklus - 6 videí; hlavný mail uveďte do Prihlášky, zvyšných 9 do POZNÁMKY
11. 05. 2022 - Pracovné stretnutie pre manažérov v samospráve
25. 04. 2022 - Pracovné stretnutie pre mzdových /-é účtovníkov/-čky a personalistov /-ky obcí, miest a nimi zriadených RO a PO
09. 12. 2021 - ONLINE Konzultácie s doc.JUDr. Vladimírou Žofčinovou, PhD., * Pracovné právo - pracovná zmluva, pracovný pomer *
15. 11. 2021 - Celoslovenské pracovné stretnutie manažérov v samospráve
27. 09. 2021 - Pracovné stretnutie mzdových účtovníkov a personalistov
25. 10. 2020 - Pracovno – právne vzťahy v obecnej samospráve nielen pre novozvolených
08. 10. 2019 - MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA -  ako na mzdy a personalistiku -  ako na mzdy a personalistiku
01. 06. 2019 - Pracovno – právne vzťahy v obecnej samospráve nielen pre novozvolených
07. 09. 2018 - Aplikácia zákonníka práce v praxi
06. 09. 2018 - APLIKÁCIA ZÁKONNÍKA PRÁCE V PRAXI
05. 09. 2018 - Aplikácia zákonníka práce v praxi
05. 09. 2018 - Aplikácia zákonníka práce v praxi
13. 06. 2018 - Aplikácia Zákonníka práce v praxi