Archív pozvánok - 2020

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dátum Variabilný symbol Názov Miesto Lektori
15.12.20201510Kontrola a prehľad nedostatkov pri ochrane osobných údajov a dokumentácii škôl *videoseminár*Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
10.12.20201012 Účtovná závierka v obci k 31.12.2020 videoseminárIng. Terézia Urbanová
09.12.20200912Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020 online webinárIng. Terézia Urbanová
01.12.20200112Mzdová účtovníčka na konci roka 2020 videoseminár Ing. Pavol Kukučka
30.11.20202511ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA MATERSKEJ ŠKOLY, elektronická schránka – mandátny certifikát – vytváranie rozhodnutí *videoseminár*video seminár Ing. Erika Kusyová
30.11.20203011Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov (zákon č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov / VideoseminárJUDr. Helena Spišiaková
30.11.20203011Mzdová účtovníčka na konci roka 2020 online webinár Ing. Pavol Kukučka
25.11.20202910 Zákon o odpadoch *zmeny od 1.7.2020* *videoseminár*Ing. Peter Gallovič
25.11.20202511ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA MATERSKEJ ŠKOLY elektronická schránka – mandátny certifikát – vytváranie rozhodnutí *online WEBINÁR*online webinár Ing. Erika Kusyová
24.11.20202710 Zákon o odpadoch *zmeny od 1.7.2020* *online webinár*MsKS MichalovceIng. Peter Gallovič
23.11.20202311Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciach zriadených obcou, VÚC k 31.12.2020 videoseminárIng. Terézia Urbanová
20.11.20202011 Daňové nedoplatky, exekúcie a ich vymáhanie videoseminárJ.UDr. Ingrid Ney PhD
20.11.20202011Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciach zriadených obcou, VÚC k 31.12.2020 online webinárIng. Terézia Urbanová
19.11.20201911Daňové nedoplatky, exekúcie a ich vymáhanie online webinár JUDr. Ingrid Ney, PhD.
24.10.20200910ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA pre ŠKOLY/OBCE *vydávanie rozhodnutí elektronicky* *VIDEOSEMINÁR* videoseminár Ing. Erika Kusyová
23.10.20200910ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA pre ŠKOLY/OBCE *vydávanie rozhodnutí elektronicky* WEBINÁRonline WEBINÁR Ing. Erika Kusyová
21.10.20201910ROZPOČET proces zostavenia, jeho schválenie a zmeny, programový a participatívny rozpočet, vplyv Covid 19 *videoseminár *Ing. Mária Kasmanová
20.10.20201910Webinár je náhrada za seminár zo dňa 19.10.2020ROZPOČET proces zostavenia, jeho schválenie a zmeny, programový a participatívny rozpočet, vplyv Covid 19 *online webinár*MsKS MichalovceIng. Mária Kasmanová
14.10.2020142010Miestne dane a poplatky - konzultačný  * video seminár *video seminár Ing. Iveta Ištoková
13.10.20201310Miestne dane a poplatky - konzultačný * online WEBINÁR * online WEBINÁR Ing. Iveta Ištoková
12.10.2020121910Hlavný kontrolór obce/mesta *zmena rozpočtových pravidiel, kontrola majetku* * videoseminár * video seminár Ing. Oxana Hospodárová
08.10.20200810Praktické postupy pri správe detských ihrísk * povinnosti vlastníkov od 01.01.2020, podľa zákona NR SR č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska *Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Iveta Oravcová, Mgr. Oliver Kovács
02.10.2020102020Návratná finančná výpomoc z MF SR - video pomôcka pre žiadateľovvideo seminár Ing. Oxana Hospodárová
01.10.2020Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 pre obce a  ROPO v zriaďovateľskej pôsobností obcí *WEBINÁR*WEBINÁR Ing. Terézia Urbanová
28.09.2020283009Pracovné stretnutie starostov východného SlovenskaPodbanské, hotel Permon doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová, Ing. Michal Lažo , Peter Hanečák, zástupcovia VSD, a.s.
25.09.2020 Vnútorné smernice škôl, školských zariadení - na čo sú nám smernice?MsKS MichalovceMgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
16.09.2020161820Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkovHotel Družba, Michalovce J. HolléhoIng. Iveta Ištoková, Ing. Adela Gašparovičová, JUDr. Ingrid Ney, Ing. Erika Kusyová
16.09.20203009Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva a špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19Ing. Terézia Urbanová
11.09.20202003ZÁKON č. 398/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. O POHREBNÍCTVE *NOVÉ POVINNOSTI PRE OBCE, MESTÁ* Košice, SBD II., Bardejovská 3 JUDr., Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.
10.09.20201009Zákon č. 398/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/2010 Z.z. O POHREBNÍCTVE a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony NOVÉ POVINNOSTI PRE OBCE, MESTAMsKS MichalovceJUDr. Mgr. Miloslav Hradek, LL.M.
03.08.202022060308 Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci *videoseminár*JUDr. Helena Spišiaková
03.08.202025050308Riadenie materskej školy - nové požiadavky  * videoseminár *video seminár PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
03.08.202014050308Problematika aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve aj s prípravou na nový školský rok *videoseminár*video seminár Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
03.08.202029050308Praktický výkon finančnej kontroly s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu * videoseminár *video seminár Ing. Oxana Hospodárová
03.08.202021050308ELEKTRONICKÉ ROZHODNUTIA *vytváranie, podpisovanie, doručovanie, archivácia* - videoseminárvideo seminár Ing. Erika Kusyová
29.07.202028072ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA pre MATERSKÉ ŠKOLY/OBCE elektronická schránka – mandátny certifikát – podanie žiadosti cez Slovensko.sk *videoseminár*videoseminár Ing. Erika Kusyová
28.07.202028071ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA pre MATERSKÉ ŠKOLY/OBCE *elektronická schránka – mandátny certifikát – podanie žiadosti cez Slovensko.skonline WEBINÁRonline WEBINÁR Ing. Erika Kusyová
13.07.2020131507Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue Ing. Mária Kasmanová, Ing. Oxana Hospodárová, Mgr. Ľubica Kováčová, Ing. Erika Kusyová
13.07.2020131407Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue Ing. Mária Kasmanová, Ing. Oxana Hospodárová, Mgr. Ľubica Kováčová, Ing. Erika Kusyová
29.06.2020290707Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá, VUC a ich RO. Akreditovaný kurz ministerstva školstva 2471/2018/29/1Zemplínska šírava, Hotel ChemesIng. Terézia Urbanová
22.06.2020222306Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Anna Gaálová, Ing. Erika Kusyová, Ing. Michal Kán, JUDr. Ján Dancák
22.06.2020222406Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Anna Gaálová, Ing. Erika Kusyová, Ing. Michal Kán, JUDr. Ján Dancák
15.06.20202505Riadenie materskej školy - nové požiadavky  * video seminár *video seminár PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
15.06.2020290502Praktický výkon finančnej kontroly s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu * videoseminár * videoseminár Ing. Oxana Hospodárová
15.06.2020210502ELEKTRONICKÉ ROZHODNUTIA *vytváranie, podpisovanie, doručovanie, archivácia* - videoseminárvideoseminár Ing. Erika Kusyová
25.05.2020250502Otváranie materských škôl a základných škôl po prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID -19  *video seminár*videoseminár Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
21.05.20202105ELEKTRONICKÉ ROZHODNUTIA *vytváranie, podpisovanie, doručovanie, archivácia* * online WEBINÁR *online WEBINÁR Ing. Erika Kusyová
16.05.20201605Úprava rozpočtových pravidiel z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie  *video seminár*video seminár Ing. Ingrid Konečná Veverková
15.05.2020150502PRÁCA a MZDOVÁ AGENDA v čase Covid-19 * videoseminár * videoseminár Ing. Pavol Kukučka
15.05.2020150501PRÁCA a MZDOVÁ AGENDA v čase Covid-19 * online WEBINÁR *online WEBINÁR Ing. Pavol Kukučka
14.05.20201405Problematika aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve aj s prípravou na nový školský rok *video seminár*video seminár Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
13.05.20200705Ekonomické opatrenia pre obce, RO a PO v čase pandémie COVID 19 *online WEBINÁR* online WEBINÁR Ing. Oxana Hospodárová
13.05.2020070502Ekonomické opatrenia pre obce, RO a PO v čase pandémie COVID 19 *videoseminár*videoseminár Ing. Oxana Hospodárová
30.04.20202403Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizáciezriadené obcou a VÚC v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020.MsKS MichalovceIng. Terézia Urbanová
30.04.20203004Opatrenia na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 a pracovnoprávne vzťahy na školách a novela Zákonníka prácevideo seminár Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
30.04.2020290402Rokovanie obecného zastupiteľstva a starosta počas COVID 19 * videoseminár * videoseminár doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
29.04.2020290401Rokovanie obecného zastupiteľstva a starosta počas COVID 19 * online WEBINÁR * online WEBINÁR doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
28.04.20201203 Špecifiká zaraďovania a odmeňovania (nie len) pedagogických a odborných zamestnancov *Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch * MsKS MichalovceMgr. Katarína Tamašová
16.04.20201604Daňový nedoplatok, jeho zabezpečenie a vymáhanie. Novela  zákonov – Daňový poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a  Obchodný zákonníkMsKS MichalovceJUDr. Ingrid Ney
15.04.2020272904Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Anna Gaálová, Ing. Michal Kán, mjr. Ing. Dušan Macášek, PhD., npor. Ing. Renáta Karásková, JUDr. Ján Dancák
15.04.2020272804Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Anna Gaálová, JUDr. Katarína Krasová, LL.M., Ing. Michal Kán, mjr. Ing. Dušan Macášek, PhD., npor. Ing. Renáta Karásková, JUDr. Ján Dancák
14.04.2020141604Pracovné stretnutie riaditeľov škôlPodbanské, hotel Permon Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, Ing. Iveta Beslerová, Dávid Grochoľ
31.03.20203103 Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v z. n. p.MsKS MichalovceIng. Adela Gašparovičová
25.03.20202503 Odborné verejné obstarávanie (VO)MsKS MichalovceJUDr. Miriam Slobodníková, JUDr. Juraj Tkáč
19.03.20201903I.FINANČNÁ KONTROLA - UPRAVENÁ NOVÝM metodickým pOkynom MF SR II.POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽOV PODĽA ZÁKONA Č. 54/2019 Z. z. O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI MsKS MichalovceIng. Oxana Hospodárová
18.03.20201803Zákon č. 398/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/2010 Z.z. O POHREBNÍCTVE a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony NOVÉ POVINNOSTI PRE OBCE, MESTA MsKS MichalovceJUDr. Mgr. Miloslav Hradek, LL.M.
16.03.20201603Úplne nový zákon o Informačných technológiách vo verejnej správe. Zákon zavádza mnohé požiadavky v oblasti IT platí od 1.5.2019.MsKS MichalovceMgr. Michal Belohorec
05.03.20200503Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2019Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Ing. Mária Brániková, CA
24.02.20202402Účtovníctvoa rozpočtovníctvo pre obce v roku 2020. Nevyčerpanéprostriedky z roku 2019 použité v roku 2020.MsKS MichalovceIng. Terézia Urbanová
20.02.20202102Občianske obrady a slávnosti v podmienkach miest a obcí.Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 PhDr. Dušan Gallo
18.02.20201802Podávanie majetkových priznaní po novom a odmeňovanie volených funkcionárovMsKS MichalovceIng. Oxana Hospodárová
10.02.20201002SUSEDSKÉ SPORY, SŤAŽNOSTI A PETÍCIE  a úlohy starostu, komisií, kontrolóra a zastupiteľstva v nich.MsKS Michalovcedoc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
06.02.20200602povinné  zverejňovanie v elektronickej podobe – webové  sídlo a cuet  na www.slovensko.sk, pre  obce/ školyMsKS MichalovceIng. Erika Kusyová
04.02.20200402 Skúsenosti s uplatňovaním novely zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme „pre obce a školyMsKS MichalovceMgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
31.01.20203101Povinnosti obcí pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a posledné schválené zmenyMsKS MichalovceIng. Peter Gallovič
24.01.20202401 Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019MsKS MichalovceIng. Valéria Jarinkovičová
20.01.20202001Ochrana osobných údajov, najčastejšie chyby obcí, miest, VÚC a škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti pri plnení informačných zákonných povinností. MsKS MichalovceJUDr. Vladimír Pirošík
Pozvánky