Podujatia

Pripravujeme

5.-7. 5. 2021
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
Podbanské, hotel Permon
7.-8. 6. 2021
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
7. 6. 2021 - 9. 6. 2020
Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
Podbanské, Grandhotel Permon
23.-24. 6. 2021
Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
Grandhotel Permon, Podbanské
23.-25. 6. 2021
Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
Grandhotel Permon, Podbanské
28.-30. 6. 2021
Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
Podbanské, hotel Permon
Júl 2021
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
Júl 2021
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
Júl 2021
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov