Podujatia

24.-30. 10. 2020Video bude dostupné pre prihlásených účastíkov do 2.11.2020, ak máte ešte záujem, môžete sa prihlásiť.
ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA pre ŠKOLY/OBCE *vydávanie rozhodnutí elektronicky* *VIDEOSEMINÁR*
VS: 0910
PRIHLÁŠKA
24. 11. 2020Nový termín. Webinár je preložený z 29.10.2020
Zákon o odpadoch - zmeny od 1.7.2020 *WEBINÁR*
VS: 2810
PRIHLÁŠKA
25.-27. 11. 2020Zmena. Pôvodný termín bol 30.10.-6.11.2020
Zákon o odpadoch - zmeny od 1.7.2020 *VIDEOSEMINÁR*
VS: 281002
PRIHLÁŠKA

Pripravujeme

26.-27. 10. 2020
Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a PO
Štrbské Pleso, Hotel Trigan
27.-28. 10. 2020
Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov
Štrbské Pleso, hotel Trigan
November 2020
Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii
30. 11. - 2. 12. 2020
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
Podbanské, hotel Permon
8. 12. 2020
Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020
Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3