Ako na správu registratúry po novom

Termín

28. jún 2022, Začiatok: 09:00 seminár (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, ODK, Námestie mieru 1

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci obcí, miest, škôl, školských zariadení a iných organizácií, štatutári, kontrolóri

Kapacita:

100

Uzávierka:

28.06.2022

Variabilný symbol:

280622

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

1.       Registratúrny poriadok a plán - nový

2.       Registratúrny denník klasicky (praktická ukážka rôznych variantoch vedenia klasického denníka)

3.       Evidencia pečiatok

4.       Podpisové vzory

 

Pridaná časť pre školy a ďalších záujemcov:

5.       Pedagogická dokumentácia

6.       Osobná zložka žiaka, dieťaťa, klienta

7.       Rôzne

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.