Slovenská kronika 2022 - súťaž - Národné osvetové centrum Prihlasovanie na súťaž cez NOC

Termín

15. máj - 15. júl 2022, Začiatok: 00:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Národné osvetové centrum

Lektor:

Uzávierka:

18.05.2022

Organizátor:

Národné osvetové centrum

Program:

Celoštátna súťaž Slovenská kronika
Prihlasovanie do 15. JÚLA 2022 

Národné osvetové centrum
vyhlasuje 12. ročník celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2022.
Cieľom súťaže je motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva vo forme kroník, monografií obcí a miest a podnietiť ich využívanie ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a regiónov.
Prostredníctvom kroník a monografií sa možno oboznámiť s históriou našich predkov a súčasne zanechať odkaz pre budúce generácie. Mestá, obce, zriaďované inštitúcie, štátne i neštátne subjekty a organizácie tretieho sektora môžu prihlásiť svoje súťažné práce – kroniky a monografie – do 15. júla 2022.

Elektronická prihláška spolu s propozíciami pre súťažiacich je k dispozícii na webovej stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/zapojte-sado-sutaze-slovenska-kronika-2022/.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 13. októbra 2022 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.
Hlavným vyhlasovateľom 12. ročníka súťaže Slovenská kronika je Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach.
Spoluorganizátormi súťaže sú Slovenská národná knižnica, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenské národné múzeum a Matica slovenská.
Partnermi súťaže sú odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Regionálne centrum vzdelávania Prešov a Múzeum školstva a pedagogiky

 

Informácie o súťaži "SLOVENSKÁ KRONIKA 2022":

https://www.nocka.sk/zapojte-sa-do-sutaze-slovenska-kronika-2022/,

propozície súťažehttps://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/slovenska-kronika/

elektronická prihláška do súťaže - iba cez NOCwww.nocka.sk/chcemsaprihlasit.

video pozvánka: https://www.uschovna.cz/zasilka/YO3RXNCPPFP2DNX4-9YI/

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.