Registratúrny denník

Termín

18. máj 2022, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, ODK, Námestie mieru 1

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci samosprávy a štátnej správy, starostovia, kontrolóri

Kapacita:

51

Uzávierka:

17.05.2022

Variabilný symbol:

180522

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

  1. Správa registratúry klasicky
  2. Správa registratúry elektronicky
  3. Certifikované elektronické systémy ako ich získať
  4. Praktická ukážka ako viesť klasický denník
  5. Registratúrne stredisko
  6. Vyraďovacie konanie- elektronicky

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Patrícia Nagyová

16.5.2022 o 17:31

Reagovať

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či už nie je možné zaregistrovať sa na kurz 18.5., prípadne kedy bude ďalšie vzdelávanie v meste Prešov. Ďakujem pekne.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.