Osobná zložka žiaka

Termín

17. máj 2022, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, ODK, Námestie mieru 1

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zástupcovia škôl a školských zariadení, obce a ďalší zriaďovatelia, odborní zamestnanci

Kapacita:

50

Uzávierka:

17.05.2022

Variabilný symbol:

170522

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

  1. Pedagogická dokumentácia
  2. Dokumentácia žiaka
  3. Osobná zložka žiaka
  4. Osobná zložka zamestnanca školy
  5. Registratúrne stredisko
  6. Vyraďovacie konanie – elektronicky

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.