Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021

Termín

11. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
12.-18. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, riaditelia škôl, odborní zamestnanci miest, obcí a nimi zriadených RO a PO, hlavní kontrolóri,

Kapacita:

100

Uzávierka:

10.05.2021

Variabilný symbol:

110521

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice a RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

  1. Vymedzenie základných pojmov
  2. Stanovenie spôsobu zabezpečenia stravovania zamestnávateľom (povinnosť, možnosť zamestnávateľa)
  3. Stanovenie výšky príspevku na stravovanie (príklady)
  4. Spôsob a termín vyplácania finančného príspevku na stravovanie
  5. Evidencia finančného príspevku na stravovanie
  6. Finančný príspevok na stavovanie – zdaňovanie príspevku, metodický pokyn finančnej správy SR
  7. Vnútorný predpis za zabezpečenie stravovania – aktualizácia
  8. Diskusia

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Paulína Harendarčíková

6.5.2021 o 07:33

Reagovať

Dobrý deň, sme ZŠ a máme školskú jedáleň, v ktorej sa zamestnanci stravujú. Máme prípady, že sa niektorí deň nevarí ( napr. prázdniny) alebo sú zamestnanci napr. 10 dní na home office z dôvodu karantény. Nikdy nevieme dopredu, koľko dní to bude. V dni, keď sa nemôžu stravovať v jedálni, tak sme sa rozhodli im umožniť výber medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom. Vybrali si finančný príspevok. Je tento finančný príspevok oslobodení od daní a odvodov na strane zamestnanca, ak im ho vyplatíme spätne podľa dochádzky a nie dopredu, kedže nevieme dopredu určiť koľko dní nebudú mať možnosť sa stravovať v jedálni? Ďakujem

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.