Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 pre obce a  ROPO v zriaďovateľskej pôsobností obcí *WEBINÁR*

Termín

1.-2. október 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

WEBINÁR

Kategória:

webinár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest, obcí, VÚC, a ich RO a PO

Kapacita:

98

Uzávierka:

02.10.2020

Organizátor:

RVC Prešov, Košice, Michalovce

Program:

I.          Špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19 a metodické usmernenia MF SR

-          škoda na potravinách v školskej jedálni, obstaranie ochranných pracovných prostriedkov v súvislosti s COVID 19, elektronické stravovacie karty ....

II.        Inventarizácia

  1. Zákon o účtovníctve
  2. Proces inventarizácie - príkaz k vykonaniu inventarizácie, vyhlásenie hmotne zodpovednej osoby, inventarizačné komisie ...
  3. Náležitosti inventúrneho súpisu podľa zákona o účtovníctve
  4. Náležitosti inventarizačného zápisu podľa zákona o účtovníctve
  5. Inventarizácia jednotlivých majetkových účtov
  6. Inventarizácia jednotlivých účtov záväzkov
  7. Inventarizačné rozdiely a ich účtovanie
  8. Praktické vzory a príklady vykonania priebehu inventarizácie na CD

 

III.      Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Kristína Onofrejová

30.9.2020 o 15:43

Reagovať

Dobrý deň,
rada by som sa opýtala ako by ste zaradili do majetku kamerový systém, ktorého súčasťou je 5 kamier , software a montáž v celkovej hodnote nad 1.700,-. V prípade, že ako celok (keďže mi bolo povedané, že to funguje len ako celok a preto to treba aj tak zaradiť) rada by som opýtala ako v tomto prípade vyradiť napríklad jednu kameru, ktorá sa pokazí a nahradíte ju za novú.
Ďakujem pekne
Pekný deň
Onofrejová

(vyplňte ak chcete dostať oznámenie o reakcii na váš príspevok)

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.