Registratúra pedagogickej a žiackej dokumentácie

Termín

18. september 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zástupcovia škôl, odborní zamestnanci škôl

Kapacita:

35

Uzávierka:

17.09.2020

Variabilný symbol:

1809

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1.       Pedagogická dokumentácia

2.       Dokumentácia žiaka

3.       Osobná zložka žiaka

4.       Vysvedčenia

5.       Vyraďovacie konanie elektronicky

6.       Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Denisa Kočišová

9.9.2020 o 08:09

Reagovať

Dobrý deň. Do prihlášky Registratúra pedagogickej a žiackej dokumentácie, som zabudla napísať meno účastníka. Inštitúcia: ZŠ s MŠ Krivany, Meno účastníka: Denisa Kočišová.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.