Webové sídlo inštitúcie verejnej správy *povinné zverejňovanie v elektronickej podobe - webové sídlo a cuet na www.slovensko.sk pre obce a školy Zmena miesta - ODK, Námestie mieru1, 1.posch.

Termín

14. február 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

primátori miest, starostovia obcí, riaditelia škôl, poslanci a členovia komisií, hlavní kontrolóri, odborní za

Kapacita:

150

Uzávierka:

13.02.2020

Variabilný symbol:

1402

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Pokračujeme v téme eGovernmentu a pripravili sme seminár k webovým sídlam. Cieľom je prejsť všetky povinnosti, ktoré majú inštitúcie verejnej správy pri spravovaní svojho webu. Viaceré inštitúcie pravidelne monitorujú takéto webové sídla a podľa obsahu svojej agendy sú oprávnené udeliť obci, škole aj pokutu. Sú to Ministerstvo financií, Úrad na ochranu osobných údajov, Najvyšší kontrolný úrad a Transparency International.

 • čo je to webové sídlo inštitúcie verejnej správy
 • požiadavky na webové sídlo inštitúcie
 • ako si skontrolovať webové sídlo

- samokontrola zamestnancami

 • čo žiadať od dodávateľa webového sídla - čo vyžaduje legislatíva od inštitúcie
 • čo zverejňovať na webovom sídle
 • zverejňovanie na CUET - centrálnej úradnej elektronickej tabuli
 • ako zverejňovať dáta a dokumenty na webovom sídle
 • podpisy na elektronických dokumentoch
 • zverejňovanie datasetov
 • súvisiaca legislatíva
 • kontroly webových sídiel - ako sa pripraviť

- UPVII
- NKU
- TIS

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.