Registratúra pedagogickej a žiackej dokumentácie

Termín

27. november 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Štátny archív, Slovenská 40

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zástupcovia škôl, odborní zamestnanci škôl

Kapacita:

30

Uzávierka:

22.11.2019

Variabilný symbol:

2711

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Formálna úprava záznamov
2. Pedagogická agenda

  • overovanie vysvedčení s použitím overovacej pečiatky a trikolóry
  • odpis a výpis vysvedčení
  • praktická ukážka

3. Agenda žiaka
4. Osobná zložka žiaka
5. Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Valéria Varadská

22.11.2019 o 08:44

Reagovať

Dobrý deň, máme záujem o seminár, ale už nie sú voľné miesta, kedy budete plánovať najbližší seminár?

admin2

22.11.2019 o 10:10

Reagovať

Mali ste záujem o seminár Registratúra pedagogickej a žiackej dokumentácie, pričom všetky termíny boli veľmi rýchlo naplnené. Dnes sme pridali ešte jeden termín 4.12.2019, na ktorý sa môžete prihlásiť cez www.rvcvychod.sk. S pozdravom,


Ing. Hana Stanislavová
---------------------------------------------------------
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 1
080 01 Prešov
tel.: +421 51 77 342 15, +421 911 292 227
rvcpo2@rvcvychod.sk, www.rvcvychod.sk
-----------------------------------------------------------

Nadežda Sovičová

18.11.2019 o 13:01

Reagovať

Dobrý deň, máme záujem o seminár, ale už nie sú voľné miesta. Poprosím Vás o informáciu, kedy bude najbližší seminár?

admin2

22.11.2019 o 10:10

Reagovať

Mali ste záujem o seminár Registratúra pedagogickej a žiackej dokumentácie, pričom všetky termíny boli veľmi rýchlo naplnené. Dnes sme pridali ešte jeden termín 4.12.2019, na ktorý sa môžete prihlásiť cez www.rvcvychod.sk. S pozdravom,


Ing. Hana Stanislavová
---------------------------------------------------------
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 1
080 01 Prešov
tel.: +421 51 77 342 15, +421 911 292 227
rvcpo2@rvcvychod.sk, www.rvcvychod.sk

Anna Komanová

14.11.2019 o 10:01

Reagovať

Dobrý deň. Poprosím Vás o avízo kedy bude ďalší seminár s týmto zameraním keďže je už tento obsadený.

admin2

22.11.2019 o 10:10

Reagovať

Mali ste záujem o seminár Registratúra pedagogickej a žiackej dokumentácie, pričom všetky termíny boli veľmi rýchlo naplnené. Dnes sme pridali ešte jeden termín 4.12.2019, na ktorý sa môžete prihlásiť cez www.rvcvychod.sk. S pozdravom,


Ing. Hana Stanislavová
---------------------------------------------------------
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 1
080 01 Prešov
tel.: +421 51 77 342 15, +421 911 292 227
rvcpo2@rvcvychod.sk, www.rvcvychod.sk

Ing. Jozef Varga

12.11.2019 o 21:00

Reagovať

Dobrý deň prajem, mám záujem o tento seminár, neuvoľnilo sa nejaké miesto resp. bude vypísaný nový termín? Ďakujem.

admin2

22.11.2019 o 10:11

Reagovať

Mali ste záujem o seminár Registratúra pedagogickej a žiackej dokumentácie, pričom všetky termíny boli veľmi rýchlo naplnené. Dnes sme pridali ešte jeden termín 4.12.2019, na ktorý sa môžete prihlásiť cez www.rvcvychod.sk. S pozdravom,


Ing. Hana Stanislavová
---------------------------------------------------------
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 1
080 01 Prešov
tel.: +421 51 77 342 15, +421 911 292 227
rvcpo2@rvcvychod.sk, www.rvcvychod.sk

Mária Gabrielyová

12.11.2019 o 10:51

Reagovať

Dobrý deň, máme záujem o seminár, ale už nie sú voľné miesta. Poprosím Vás o informáciu, kedy bude najbližší seminár?

admin2

22.11.2019 o 10:11

Reagovať

Mali ste záujem o seminár Registratúra pedagogickej a žiackej dokumentácie, pričom všetky termíny boli veľmi rýchlo naplnené. Dnes sme pridali ešte jeden termín 4.12.2019, na ktorý sa môžete prihlásiť cez www.rvcvychod.sk. S pozdravom,


Ing. Hana Stanislavová
---------------------------------------------------------
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 1
080 01 Prešov
tel.: +421 51 77 342 15, +421 911 292 227
rvcpo2@rvcvychod.sk, www.rvcvychod.sk

Anna Šturáková Mgr.

11.11.2019 o 12:41

Reagovať

Dobrý deň, máme záujem o seminár, ale už nie sú voľné miesta, kedy budete plánovať najbližší seminár?

Mgr. Kaščáková

11.11.2019 o 13:11

Reagovať

Dobrý deň, keď budete organizovať ďalší seminár, máme záujem zúčastniť sa, škoda že nie sú voľné miesta.

admin2

22.11.2019 o 10:11

Reagovať

Mali ste záujem o seminár Registratúra pedagogickej a žiackej dokumentácie, pričom všetky termíny boli veľmi rýchlo naplnené. Dnes sme pridali ešte jeden termín 4.12.2019, na ktorý sa môžete prihlásiť cez www.rvcvychod.sk. S pozdravom,


Ing. Hana Stanislavová
---------------------------------------------------------
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 1
080 01 Prešov
tel.: +421 51 77 342 15, +421 911 292 227
rvcpo2@rvcvychod.sk, www.rvcvychod.sk

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.