Mzdová účtovníčka v II.polroku 2019

Termín

20. november 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

mzdoví účtovníci miest, obcí a ich RO a PO

Kapacita:

150

Uzávierka:

19.11.2019

Variabilný symbol:

2011

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 • Ø Suma životného minima platná od 1.7.2019 a jej vplyv na:

výkon exekučných zrážok

daňový bonus

prídavok na dieťa, predčasný starobný dôchodok

 • Ø Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2020

Zákonník práce

zvýšenie hodnoty príplatkov od 1.1.2020

 • Ø Mzda / plat pri príležitosti  obdobia letných dovoleniek a  vianočných sviatkov

14. mzda / odmena v roku 2019

13. a 14. mzda / odmena v roku 2020, 2021

 • Ø Školský/akademický rok 2019/2020

dozvuky predchádzajúceho školského/akademického roka

opakované ročníky, prerušenia, preložené skúšky, štátnice

daňový bonus - preplatok, nedoplatok z prázdninového obdobia

dohody o brigádnickej práci študentov -  dokedy a s kým

 • Ø Kolektívna  zmluva vyššieho stupňa pre VS a ŠS na rok 2020
 • Ø Zdravotné a Sociálne poistenie

komplexný prehľad odvodov pri práci na

 • dohodu o vykonaní práce,
 • dohodu o pracovnej činnosti
 • dohodu o brigádnickej práci študentov

odvody pri vyplatení príjmu po skončení pracovného pomeru

vysporiadanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018 z pohľadu zamestnanca a zamestnávateľa

novela zákona o sociálnom poistení č. 138/2018 Z.z. – časť účinná od 1.1.2020

zvyšovanie dôchodkového veku od 1.1.2020

Vianočný príspevok – nový výpočet, nové výšky

 • Ø Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov

problémové oblasti ktoré musíte doriešiť do konca roka 2019

rekreácia zamestnancov v roku 2020

 • Ø Dovolenka po skončení hlavného dovolenkového obdobia

nenechávajte si na poslednú chvíľu rozhodovanie o nevyčerpanej dovolenke za rok 2018

krátenie dovolenky

 • Ø Zopár poznámok k Zákonuč.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov... GDPR

zoznam spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu

metodika spracúvania osobných údajov v prostredí škôl ... dokument Úradu na ochranu osobných údajov

fotografie osôb a udalostí

 • škola
 • zamestnanie
  • Ø Pripravované zmeny v zákonoch :

č. 461 / 2003 Z.z. o sociálnom poistení

č. 580 / 2004 Z.z. o zdravotnom poistení

č. 595 / 2003 Z.z. o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti

č. 311 / 2001 Z.z. Zákonník práce

 • Ø Zmeny v zákonoch a parametroch platné pre rok 2020

Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.

 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 zamestnanca a zamestnávateľa

Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti

 • daňový bonus na vyživované deti

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Ľubica Minaričová

15.11.2019 o 09:33

Reagovať

Chcela by som poprosiť o vysvetlenie tvorby, preplácania a čerpania nadčasových hodín - náhradného voľna v školstve, vzhľadom na zistenia Inšpektorátu práce a doterajšej praxe v školstve.

Durcova

29.10.2019 o 12:56

Reagovať

Dobry den, chcela by som sa opytat, ked mame uzatvorenu dohodu o brigadnickej praci studentov a ta bude trvat do 30.6.2020 a student ukonci studium v maji 2020, ak bude mat prijem v juni 2020, ake ma mat odvody v juni, resp. ako to vyriesit? dakujem

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.