Elektronická schránka v praxi  *praktický kurz pre obce a školy* zmena termínu - pôvodne 20.6.2019

Termín

25. jún 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, hotel Lineas, Budovateľská 14

Kategória:

praktický kurz

Cieľová skupina:

starostovia, odborní zamestnanci miest a obcí, riaditelia a zástupcovia škôl, odborní zamestnanci škôl a škols

Kapacita:

30

Uzávierka:

24.06.2019

Variabilný symbol:

2006

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

38 €

Cena pre nečlenov:

53 €

Program:

Práca v elektronickej schránke

  • Vstup do el. schránky, udelenie oprávnení, ktoré oprávnenia zamestnanec potrebuje a ako ich udeliť
  • Postup pri vytváraní elektronického dokumentu, jeho podpisovanie
  • Odosielanie el. úradných dokumentov (odpovedí na došlé podania, posielanie vlastných podaní a rozhodnutí)
  • Elektronické podpisovanie = autorizácia - pečaťou a mandátnym certifikátom (ako a kde získať bezplatnú elektronickú pečať a mandátny certifikát pre riaditeľa školy)
  • Členenie el. schránky
  • Dosah na registratúru

Centrálne úradné doručovanie – povinnosť od 1.11.2018 pre štátne rozpočtové organizácie

  • Ako požiadať o centrálne úradné doručovanie

Rovnopis

Zaručená konverzia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.