MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA -  ako na mzdy a personalistiku -  ako na mzdy a personalistiku - seminár presunutý z 15.-17.05.2019

Termín

8.-10. október 2019, Začiatok: 13:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Penzión Juliana, Zempl. Šírava, Kaluža-Kamenec

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

mzdového účtovníka a personalistu obce, školy a organizácie, okrem výkladu platných aktuálnych zákonov poskyt

Uzávierka:

04.10.2019

Variabilný symbol:

15170519

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

150 €

Cena pre nečlenov:

170 €

Program:


: Aplikácia pracovnoprávnych inštitútov  pre  personalistu  a mzdového  účtovníka

  • Lektorka: JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

 

ü  Príspevok na rekreáciu podľa nového § 152a Zákonníka práce

ü  Výpovedné dôvody, dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru - detailná analýza

ü  Kedy odstupné áno, kedy nie? Odchodné...

ü  Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru

ü  Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

ü  Smrť zamestnanca – peňažné nároky

ü  Plynutie prekluzívnych lehôt a premlčanie, plynutie času

Doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch

 

Mzdová a personálna agenda

Lektorka: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

ü  Novela zákona o sociálnom poistení

ü  Zmeny v zákone o dani z príjmov po 1. 1. 2019

ü  Odpočítateľné položky od základu dane

ü  Odvodová úľava v roku 2019

ü  Odvody poistného v roku 2019

ü  Zmeny v zákone o službách zamestnanosti

ü  Oznamovacie a evidenčné povinnosti zamestnávateľa

ü  Zamestnanec a výkon inej zárobkovej činnosti

ü   Cestovné náhrady

ü   Pracovné cesty – vysielanie a vyúčtovanie náhrad

ü   Motorové vozidlo na pracovnej ceste  a zamestnávateľ

ü Pracovný čas a prípady jeho úpravy

ü Úprava rozsahu dovolenky zamestnanca

ü Čerpanie dovolenky, plán dovolenky

ü Náhradné voľno  - vznik, dohoda a čerpanie

Prekážky v práci na strane zamestnávateľa

Ako sa dostať na miesto?

Zemplínska Šírava - Kamenec 219,
072 36 Kaluža
N48.81086°
E22.01351°

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.