Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Prihláška: Aplikácia Zákonníka práce v praxi 

Aplikácia Zákonníka práce v praxi

Názov: Seminár preložený na 7.9.2018 Aplikácia Zákonníka práce v praxi
Termín:13. jún 2018, Začiatok: 09:00
Miesto konania:Prešov, ODK - Námestie mieru 1
Lektor: JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
Kategória:legislatívny seminár
Cieľová skupina:starostovia, primátori, riaditelia škôl, zamestnanci obcí, miest a ich RO a PO, kontrolóri, ostatní záujemcovi
Cena pre členov:18 €
Cena pre nečlenov:33 €
Kapacita:60
Uzávierka:11.06.2018
Organizátor:RVC Prešov
Variabilný symbol:1306
Program:

PROGRAM  SEMINÁRA:

  • vybrané inštitúty Zákonníka práce + novela ZP účinná k 1.5. 2018 + výber zo zákona č. 18/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov účinného od 25.5.2018 - oblasť pracovnoprávnych vzťahov


Závislá práca - charakteristické znaky.

Vznik pracovného pomeru (pracovná zmluva a jej obsahové náležitosti...zmeny v ochrane osobných údajov od 25.5.2018, skúšobná doba).

Druhy pracovných pomerov (súbežné pracovné pomery, pracovný pomer na určitú dobu, pracovný pomer na kratší pracovný čas...).

Zmena pracovného pomeru (dohoda o zmene pracovných podmienok, preradenie na inú prácu..).

Skončenie pracovného pomeru (dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď, zákaz výpovede, okamžité skončenie pracovného pomeru...).

Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5. 2018.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120

DIČ: 2021241937

č. účtu: 2578922254/0200

SK49 0200 0000 0025 7892 2254

RVC Prešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

PozvánkaZobraziť pozvánku (vo formáte .PDF)
Prihlásenie Na tento kurz sa už nemôžete prihlásiť. Je po uzávierke.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Stránku vytvoril Michal Biroš | Powered by PHP-Fusion. | Copyright © 2008 | Prihlásiť