Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Prihláška: Správa registratúry *od prijatia spisu po jeho vyradenie* 

Správa registratúry *od prijatia spisu po jeho vyradenie*

Názov: presun z 18.4.2018! Správa registratúry *od prijatia spisu po jeho vyradenie*
Termín:24. máj 2018, Začiatok: 09:00
Miesto konania:Sabinov, MsÚ - veľká zasadačka, Námestie slobody 57
Lektor: Mgr. Ľubica Kováčová
Kategória:legislatívny seminár
Cieľová skupina:odborní zamestnanci obcí, škôl a iných povinných inštitúcii
Cena pre členov:18 €
Cena pre nečlenov:33 €
Kapacita:70
Uzávierka:24.05.2018
Organizátor:RVC Prešov
Variabilný symbol:2405
Program:
  1. Registratúrny poriadok, registratúrny plán a registratúrny denník
  2. Elektronická pošta
  3. Registratúrne stredisko
  4. Vyraďovacie konanie elektronicky
  5. Diskusia
Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120

DIČ: 2021241937

č. účtu: 2578922254/0200

SK49 0200 0000 0025 7892 2254

RVC Prešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

PozvánkaZobraziť pozvánku (vo formáte .PDF)
Prihlásenie Na tento kurz sa už nemôžete prihlásiť. Je po uzávierke.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Stránku vytvoril Michal Biroš | Powered by PHP-Fusion. | Copyright © 2008 | Prihlásiť