Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Publikácie: Diár samosprávy 2021 

Diár samosprávy 2021

Autor:

AVS

Obsah:

niekoľko pomôcok k systému verejnej správy;

kalendárium 2021: ročné, týždenné (1 týždeň = dvojstrana), denné;

adresáre: Regionálnych vzdelávacích centier - členov AVS, ústredných orgánov,

ministerstiev, úradov samosprávnych krajov, profesijných združení samosprávy, RZ ZMOS a i;

citáty a zrnká múdrosti;

priestor na základné údaje o obci/meste, inštitúcií, iné údaje;

praktické pomôcky: abecedný zoznam mien, osobný adresár, poštové a telefónne smerové čísla,

štátne sviatky, školské prázdniny, dôležité telefónne čísla a iné;

voľné listy na poznámky z pracovných rokovaní, porád a pod.;

prehľadný kalendár na rok 2022

Cena:

7.00 €

Údaje RVC:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC Prešov nie je platcom DPH.