Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: Ing. Silvia Tokárová 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Silvia Tokárová
Lektorovanie podujatí: 18. 09. 2019 - Manažment a aplikačná prax školskej jedálne v školskom roku 2019/2020
17. 09. 2019 - Manažment a aplikačná prax školskej jedálne v školskom roku 2019/2020
27. 10. 2017 - Diétny systém v školskom stravovaní
26. 10. 2017 - Diétny systém v školskom stravovaní