Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: Ing. Milan Luciak 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Milan Luciak
Lektorovanie podujatí: 15. 12. 2021 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
21. 06. 2017 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
21. 06. 2017 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni