Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: Ing. Mária Filipová 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Mária Filipová
Lektorovanie podujatí: 26. 05. 2021 - Sociálne služby poskytované samosprávou * financovanie, strategické dokumenty a pripravovaná legislatíva *
26. 05. 2021 - Sociálne služby poskytované samosprávou *financovanie, strategické dokumenty a pripravovaná legislatíva*
26. 05. 2021 - Sociálne služby poskytované samosprávou  *financovanie, strategické dokumenty a pripravovaná legislatíva*
22. 11. 2019 - NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH *schválená v parlamente v septembri 2019*
21. 11. 2019 - Novela zákona o sociálnych službách *schválená v parlamente v septembri 2019*
19. 05. 2017 - Sociálne služby v praxi poskytovateľov
17. 04. 2017 - Sociálne služby v praxi prevádzkovateľov - v znení novela zákona č.448/2008 Z.z. vznp. účinnej od 1.3.2017