Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: PhDr. , Ing. Ivana Kružliaková, PhD.