Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: Ing. Juraj Muravský 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Juraj Muravský
Lektorovanie podujatí: 12. 09. 2019 - Register adries - referenčnosť a využitie pri SOBD 2021
11. 09. 2019 - Register adries *referenčnosť a využitie pri sčítaní osôb, bytov a domov 2021*
30. 03. 2017 - Register adries - referenčnosť a problémy aplikačnej praxe
29. 03. 2017 - Register adries - *povinnosti miest a obcí pri jeho tvorbe a prevádzke*