Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: Ing. Juraj Muravský 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Juraj Muravský
Informácie:

Adresa: Poludníková 3246/9
821 02 Bratislava

Lektorovanie podujatí: 12. 09. 2022 - Register adries - novela od 1.7.2022
09. 09. 2022 - Register adriesnovela od 1.7.2022
07. 09. 2022 - Register adries - novela od 1.7.2022
12. 09. 2019 - Register adries - referenčnosť a využitie pri SOBD 2021
11. 09. 2019 - Register adries *referenčnosť a využitie pri sčítaní osôb, bytov a domov 2021*
30. 03. 2017 - Register adries - referenčnosť a problémy aplikačnej praxe
29. 03. 2017 - Register adries - *povinnosti miest a obcí pri jeho tvorbe a prevádzke*