Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: Ing. Anna Gaálová 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Anna Gaálová
Lektorovanie podujatí: 27. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
27. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
05. 12. 2016 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni