Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.