Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: Ing. Miriam Majorová, PhD.