Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: Ing. Peter Gallovič 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Peter Gallovič
Lektorovanie podujatí: 25. 11. 2020 - Zákon o odpadoch - zmeny od 1.7.2020 *VIDEOSEMINÁR*
24. 11. 2020 - Zákon o odpadoch - zmeny od 1.7.2020 *WEBINÁR*
30. 10. 2020 - Zákon o odpadoch - *zmeny od 1.7.2020 * -videoseminár
29. 10. 2020 - Zákon o odpadoch - *zmeny od 1.7.2020 * - online WEBINÁR
30. 01. 2020 - Povinnosti obcí pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a posledné schválené zmeny
29. 01. 2020 - Povinnosti obcí pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a posledné schválené zmeny
07. 02. 2019 - Obec a odpady *povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. platné od 1.1.2019*
06. 02. 2019 - Obec a odpady *povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. platné od 1.1.2019*
08. 03. 2018 - Povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
06. 03. 2018 - Obec a odpady *povinnosti obce podľa zákona č. 75/2015 Z.z.*
21. 06. 2016 - Zákon o odpadoch v praxi a obsah VZN
25. 11. 2015 - Nový zákon o odpadoch
24. 11. 2015 - Nový zákon o odpadoch