Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: Ing. Jana Vršková