Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: Mgr. Stanislava Spáčilová, PhD. 

Meno, priezvisko, tituly:Mgr. Stanislava Spáčilová, PhD.
Lektorovanie podujatí: 30. 11. 2022 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
07. 06. 2022 - Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii