Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: npor. Ing. Renáta Karásková 

Meno, priezvisko, tituly:npor. Ing. Renáta Karásková
Lektorovanie podujatí: 27. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
27. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni