Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: JUDr. Marek Maslák, PhD.