Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: JUDr. Tomáš Buzinger 

Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Tomáš Buzinger
Informácie:

JUDr. Tomáš Buzinger pôsobí na Právnom odbore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde sa dlhodobo špecializuje na právne zastupovanie v súdnych konaniach o náhradu škody zo zodpovednosti za výkon verejnej moci. Venuje sa tiež publikačnej činnosti v odborných časopisoch Justičná revue a Právo a manažment v zdravotníctve.

Lektorovanie podujatí: 15. 11. 2019 - ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU pri výkone verejnej moci s osobitným zameraním na samosprávu