Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: Ing. Tibor Schlosser, CSc. 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Lektorovanie podujatí: 21. 05. 2018 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
Autorstvo publikácií: