Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: Ing. Mária Brániková, CA 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Mária Brániková, CA
Lektorovanie podujatí: 05. 03. 2020 - Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2019
18. 01. 2019 - Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2018
16. 01. 2019 - Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2018
23. 02. 2018 - Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2017
22. 02. 2018 - Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2017