Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: Ing. Mária Brániková 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Mária Brániková
Lektorovanie podujatí: 16. 01. 2019 - Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2018
23. 02. 2018 - Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2017
22. 02. 2018 - Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2017
Autorstvo publikácií: