Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: Ing. Mária Brániková, CA