Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: Ing. Lucia Kašiarová, FCCA