Archív pozvánok - 2021

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dátum Variabilný symbol Názov Miesto Lektori Pozvánka
22.11.2021221121Aktualizovanie pracovno-právnej dokumentácie školyonline Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
18.11.2021181121Hlavný kontrolór mesta/obce * Kontrola personálnej agendy zamestnancov obce a školy * * Stanovisko k návrhu rozpočtu - rozpočet, jeho tvorba a rozpis *online Ing. Oxana Hospodárová
16.11.2021081121Dokumentácia úradu po novom  * nový zákon o archívnictve - 364/2020 Z.z *online Mgr. Ľubica Kováčová
15.11.2021151611Celoslovenské pracovné stretnutie manažérov v samospráveGrandhotel Permon, Podbanské Ing. Erika Kusyová, doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., Ing. Peter Sklenčár, PhD., MBA
12.11.2021091121Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2021online Ing. Terézia Urbanová
11.11.2021111121ONLINE KONZULTÁCIE S JUDr. Helenou Spišiakovou - 3. téma: Stavebné priestupky a správne deliktyonline WEBINÁR JUDr. Helena Spišiaková
03.11.202103112021Online konzultácie s  Ing. Pavlom Kukučkom   * Mzdové účtovníctvo - vybrané témy aktuálne vo IV. Q. 2021 *online Ing. Pavol Kukučka
26.10.2021261021Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania v obciach, RO a PO zriadených obcouonline Ing. Terézia Urbanová
25.10.2021251021Osobná zložka žiaka a dokumentácia školyonline Mgr. Ľubica Kováčová
20.10.2021201021Vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladovonline Ing. Mária Kasmanová
19.10.2021191021Miestne dane a poplatky *komunálne odpady, drobné stavebné odpady, poplatok za rozvoj*online Ing. Iveta Ištoková
14.10.2021141021ONLINE KONZULTÁCIE S JUDr. Helenou Spišiakovou - 2. téma: Občianskoprávne námietky v stavebnom konaní a Susedské sporyonline WEBINÁR JUDr. Helena Spišiaková
06.10.2021060810Pracovné stretnutie pre správcov majetku miest a obcí a správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov - 3 dniPodbanské, hotel Permon doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová , Ing. Silvia Ujčíková
06.10.2021060710Pracovné stretnutie pre správcov majetku miest a obcí a správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov - 2 dniPodbanské, hotel Permon doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. , Ing. Silvia Ujčíková
06.10.2021061021Ako pracovať s elektronickou schránkouPrešov, hotel Lineas, Budovateľská 14 Ing. Erika Kusyová
01.10.20210110191121HOSPODÁR – HOSPODÁRKA ŠKOLY - praktický kurz - ONLINE - 5 samostatných webinárov 5 x online webinár Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, Ing. Oxana Hospodárová, Mgr. Ľubica Kováčová
27.09.2021272909Pracovné stretnutie mzdových účtovníkov a personalistovHotel Glamour, Kaluža - Zemplínska Šírava Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., Ing. Valéria Jarinkovičová
23.09.2021230921Daňové nedoplatky *zabezpečenie, vymáhanie, exekúcie*online JUDr. Ingrid Ney, PhD.
21.09.2021210921Nahrávanie zasadnutí obecných zastupiteľstiev - v praktických príkladochonlineJUDr., Mgr. Peter Dzurilla, Dr.h.c.
13.09.202113140921Pracovné stretnutie hlavných kontrolórov územnej samosprávyGrandhotel Permon, Podbanské Ing. Erika Kusyová, PaedDr. Alica Fecková, Ing. Vladimír Jendrišek , PhDr. Tomáš Bučko
09.09.2021090921ONLINE KONZULTÁCIE S JUDr. Helenou Spišiakovou - 1. téma: Čierne stavbyonline WEBINÁR JUDr. Helena Spišiaková
06.09.202106080921Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkovHotel Glamour, Kaluža - Zemplínska Šírava Ing. Iveta Ištoková, Ing. Adela Gašparovičová, Ing. Erika Kusyová
12.07.202112160721Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá, VÚC a ich rozpočtové organizácie  *akreditovaný kurz MŠ SR*Prešov, hotel Lineas, Budovateľská 14
06.07.2021060807Pracovné stretnutie riaditeľov škôlHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, PhDr. Dušan Gallo , PaedDr. Alica Fecková , Mgr. Zdenko Krajčír
28.06.2021283006Pracovné stretnutie starostov východného SlovenskaPodbanské, hotel Permon doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Peter Gallovič, PhDr. Dušan Gallo , Ing. Iveta Marinčáková, Ing. Sylvia Kopnická PhD.
23.06.202123250621Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dniGrandhotel Permon, Podbanské Ing. Terézia Urbanová, Ing. Dagmar Albertová, Ing. Mária Kasmanová, Ing. Erika Kusyová
23.06.202123240621Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dniGrandhotel Permon, Podbanské Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová, Ing. Erika Kusyová
17.06.2021170621Ako riešiť sťažnosti, susedské spory a petícieonline Ing. Oxana Hospodárová
11.06.2021110621Objektívna zodpovednosť - nová kompetencia obcí a prejednávanie správnych deliktovonline JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
10.06.2021260521Sociálne služby poskytované samosprávou  *financovanie, strategické dokumenty a pripravovaná legislatíva*online Ing. Mária Filipová
07.06.202107090621Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dniPodbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Peter Gallovič, Ing. Michal Kán, mjr. Ing. Dušan Macášek, PhD.
07.06.202107080621Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dniPodbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Peter Gallovič, Ing. Michal Kán, mjr. Ing. Dušan Macášek, PhD.
03.06.2021250521Manažment materskej školy *povinnosti riaditeľa a zriaďovateľa pri riadení MŠ *online Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
20.05.20212028052SPRÁVNY PORIADOK v originálnych a prenesených kompetenciách samosprávyonline JUDr. Helena Spišiaková
19.05.2021190521Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve *prehľad aktuálnych osobitosti súvisiacich s COVID opatreniami*online Ing. Miriam Majorová, PhD.
18.05.2021180521Hospodárenie s majetkom a správa majetku obce *majetok v správe škôl a školských zariadení*online Ing. Oxana Hospodárová
12.05.2021120521Financovanie originálnych školských kompetencií v obciach a mestách v roku 2021online PaedDr. Alica Fecková
11.05.2021110521Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021online Ing. Mária Kasmanová
06.05.2021060521Rozhodnutia riaditeľa školy elektronickyonline Ing. Erika Kusyová
29.04.2021080421Finančná kontrola v praxi * upravená metodickým pokynom MF SR a metodickým odporúčaním MF SR *online Ing. Oxana Hospodárová
26.04.2021260421Najčastejšie problémy samospráv v rokoch 2020 – 2021 so zákonom O SLOBODE INFORMÁCIÍ /Infozákon) a praktické riešenia online Mgr. Vladimír Pirošík
22.04.2021220421Finančné výkazníctvo - v obciach, RO a PO zriadených obcouonline Ing. Mária Kasmanová
20.04.2021200421Mzdový účtovník v II.Q. 2021online Ing. Pavol Kukučka
13.04.2021130421Trhové miesta - *podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb - zákon č. 178/1998 Z.z.*online JUDr. Bohuslav Harviľák
30.03.2021300321Miestne dane a poplatok za TKOonline Ing. Iveta Ištoková
25.03.2021250321Zmeny vo vnútorných predpisoch v oblasti školstva * v nádväznosti na novelu Zákonníka práce *online Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
23.03.2021230321Postup stavebného úradu počas COVID-19 - povinnosti, lehoty, praktické odporúčaniaonline JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Katarína Krasová, LL.M.
16.03.2021160321Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl od 1.1.2021online doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Erika Kusyová
12.03.202112031604Výkon kontrolnej činnosti v územnej samospráve Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2021/78/15 x WEBINÁR Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, Ing. Mária Kasmanová, Ing. Oxana Hospodárová
09.03.2021090321Aplikácia zmien Zákonníka práce v personalistike a odmeňovaní zamestnancov obcí a škôlonline Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
04.03.2021040321Verejné obstarávanie so zameraním na zákazky s nízkou hodnotouonline Ing. Iveta Beslerová
02.03.2021020321Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021.  *Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021*online Ing. Terézia Urbanová
23.02.2021260121Praktické skúsenosti samospráv a škôl s legislatívou na ochranu osobných údajov (GDPR) a Infozákonom *online webinár*online webinár Mgr. Vladimír Pirošík
23.02.2021260121Praktické skúsenosti samospráv a škôl s legislatívou na ochranu osobných údajov (GDPR) a Infozákonom *videoseminár*videoseminár Mgr. Vladimír Pirošík
19.02.2021180221Tvorba VZN a interných predpisov v podmienkach obcí a miestvideoseminár JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
18.02.2021180221Tvorba VZN a interných predpisov v podmienkach obcí a miestwebinár JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
17.02.2021160221Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021videoseminár Ing. Terézia Urbanová
16.02.2021160221Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021webinár Ing. Terézia Urbanová
13.02.2021120221Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2020videoseminár Ing. Mária Brániková, CA
12.02.2021110221Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva SRvideoseminár JUDr. Marek Dlapa
12.02.2021120221Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2020webinár Ing. Mária Brániková, CA
11.02.2021110221Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva SRwebinár JUDr. Marek Dlapa
04.02.2021190121eGovernment v praxi obce - prehľad základných povinnosti obce , s dôrazom na vydávanie rozhodnutí elektronicky  *videoseminár*videoseminár Ing. Erika Kusyová
03.02.2021190121eGovernment v praxi obce - prehľad základných povinnosti obce s dôrazom na vydávanie rozhodnutí elektronicky  *online webinár*online webinár Ing. Erika Kusyová
29.01.2021280121Daň z príjmov fyzickej osoby (najmä) zo závislej činnosti za rok 2020 ročné zúčtovanie a aktuálne zmeny od 1. 1. 2021 *videoseminár*videoseminár Ing. Valéria Jarinkovičová
28.01.2021280121Daň z príjmov fyzickej osoby (najmä) zo závislej činnosti za rok 2020 (so zameraním na vykonanie ročného zúčtovania) a aktuálne zmeny  od 1. 1. 2021  *online webinár*online webinár Ing. Valéria Jarinkovičová
Pozvánky