Archív pozvánok - 2021

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dátum Variabilný symbol Názov Miesto Lektori Pozvánka
15.04.2021150421ROZHODNUTIA stavebného úradu ELEKTRONICKY online Ing. Erika Kusyová
13.04.2021130421Trhové miesta - *podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb - zákon č. 178/1998 Z.z.*online JUDr. Bohuslav Harviľák
30.03.2021300321Miestne dane a poplatok za TKOonline Ing. Iveta Ištoková
25.03.2021250321Zmeny vo vnútorných predpisoch v oblasti školstva * v nádväznosti na novelu Zákonníka práce *online Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
23.03.2021230321Postup stavebného úradu počas COVID-19 - povinnosti, lehoty, praktické odporúčaniaonline JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Katarína Krasová, LL.M.
16.03.2021160321Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl od 1.1.2021online doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Erika Kusyová
09.03.2021090321Aplikácia zmien Zákonníka práce v personalistike a odmeňovaní zamestnancov obcí a škôlonline Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
04.03.2021040321Verejné obstarávanie so zameraním na zákazky s nízkou hodnotouonline Ing. Iveta Beslerová
02.03.2021020321Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021.  *Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021*online Ing. Terézia Urbanová
23.02.2021260121Praktické skúsenosti samospráv a škôl s legislatívou na ochranu osobných údajov (GDPR) a Infozákonom *online webinár*online webinár Mgr. Vladimír Pirošík
23.02.2021260121Praktické skúsenosti samospráv a škôl s legislatívou na ochranu osobných údajov (GDPR) a Infozákonom *videoseminár*videoseminár Mgr. Vladimír Pirošík
19.02.2021180221Tvorba VZN a interných predpisov v podmienkach obcí a miestvideoseminár JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
18.02.2021180221Tvorba VZN a interných predpisov v podmienkach obcí a miestwebinár JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
17.02.2021160221Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021videoseminár Ing. Terézia Urbanová
16.02.2021160221Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021webinár Ing. Terézia Urbanová
13.02.2021120221Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2020videoseminár Ing. Mária Brániková, CA
12.02.2021110221Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva SRvideoseminár JUDr. Marek Dlapa
12.02.2021120221Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2020webinár Ing. Mária Brániková, CA
11.02.2021110221Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva SRwebinár JUDr. Marek Dlapa
04.02.2021190121eGovernment v praxi obce - prehľad základných povinnosti obce , s dôrazom na vydávanie rozhodnutí elektronicky  *videoseminár*videoseminár Ing. Erika Kusyová
03.02.2021190121eGovernment v praxi obce - prehľad základných povinnosti obce s dôrazom na vydávanie rozhodnutí elektronicky  *online webinár*online webinár Ing. Erika Kusyová
29.01.2021280121Daň z príjmov fyzickej osoby (najmä) zo závislej činnosti za rok 2020 ročné zúčtovanie a aktuálne zmeny od 1. 1. 2021 *videoseminár*videoseminár Ing. Valéria Jarinkovičová
28.01.2021280121Daň z príjmov fyzickej osoby (najmä) zo závislej činnosti za rok 2020 (so zameraním na vykonanie ročného zúčtovania) a aktuálne zmeny  od 1. 1. 2021  *online webinár*online webinár Ing. Valéria Jarinkovičová
Pozvánky